Soodustused vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele

 

Paljulapselistel ja majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda soodustust, mis on kuni 20% õppemaksust. Taotlus tuleb esitada MTÜ Väike Tõru juhatusele enne eelkooli lepingu sõlmimist. Kumbagi soodustust saavad kuni 20% eelkoolis õppivatest lastest. Taotluste ankeedid saad alla laadida ning saata digiallkirjastatult aadressile vaiketoru@gmail.com või esitada paberkandjal.

MTÜ Väike Tõru juhatusel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete paikapidavust.

Paljulapseliste perede soodustus

Taotlusse märgitakse andmed perekonna koosseisu kohta.

Vähekindlustatud perede soodustus

Taotlusse märgitakse netosissetulek pereliikme kohta. Vähekindlustatud perede andmete kohta koostatakse pingerida, alustades majanduslikult väiksema sissetulekuga peredest.