Soodustused vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele

Paljulapseliste perede soodustus

Paljulapselised pered saavad soodustust avalduse alusel. Avaldusse tuleb märkida andmed perekonna koosseisu kohta. Avaldus tuleb esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks.  Soodustust saavad 3 last kui huvikoolis õpib 30 õpilast.

20% soodustust saavad 3 õpilast paljulapselistest peredest. Kui avaldusi laekub  üle kolme, saab soodustust 10%(kuni 6 õpilast). 

Kui avaldusi laekub üle kolme, koostatakse paljulapseliste perede kohta pingerinda, alustades suurema lastearvuga peredest.

10% soodustust saavad 6 esimest õpilast pingerea alusel.

Õppetasu kehtestatakse juhatuse otsusega iga õppeaasta  1. septembriks.

 

Vähekindlustatud perede soodustus

 Majanduslikult vähekindlustatud pered  saavad soodustust taotluse alusel. Avaldus tuleb esitada 10.septembriks ja 10.jaanuariks. Soodustust saavad 3 last kui huvikoolis õpib 30 last.

Taotluses tuleb märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonnaseisu ja selle liikmete netosissetulekute kohta.

Vähekindlustatud perede andmete kohta koostatakse pingerida, alustades majanduslikult väiksema sissetulekuga peredest.

20% soodustust saavad 3 esimest õpilast pingerea  alusel.

Õppetasu kehtestatakse juhatuse otsusega iga õppeaasta 1. septembriks.