Keiu Laur

Keiu Laur on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari, on läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Keiu on töötanud õpetajana lasteaias ja hoidjana mängutoas. Lisaks on ta olnud suviti Õpilasmalevas rühmajuht. Oma diplomitöö koostas Keiu teemal: „Mäng ja mänguasjad kahe põlvkonna võrdluses“ ning omab seetõttu väga head ülevaadet mängust, õppemängudest ning mängulisest õppimisest. Keiu on öelnud: Nii kaua kui lapsel on põnev, ta ka õpib. Keiu peab oluliseks, et lapsel oleks huvitav õppida, sest seeläbi arevad sotsiaalsed oskused eelkooliklassis ja edaspidi koolis toimetulemiseks. Nii ongi õpetajatöö Keiu jaoks väljakutse, pakkuda alati midagi uut ja huvitavat, lapsele piisavalt pingutamist ning samas alati midagi mängulist. Õpetaja töö on õppimine õppija jaoks huvitavaks muuta. Keiu jaoks on väga oluline õpetaja pidev erialane areng. Seetõttu on ta läbinud Tallinna Ülikooli koolitused:“Õpime lugema!“ ning „Käitumishäiretega laps lasteaias“ ja „Rasked kõnelused lapsevanematega“. 

Keiu kommentaarid on lisatud Tohver Cathlini tööraamatu ''Koolikatseteks valmis'' tagaküljele.

Keiu on töötanud eelkoolis õpetajana ja viinud läbi eratunde. Alates 2017. aasta sügisest töötab Keiu MTÜ Väike Tõru eelkoolis õpetajana. Oma suved veedab Keiu MTÜ Väike Tõru lastelaagreid korraldades. 

Keiul on kaks last: 10-aastane tütar ja 5-aastane poeg.