Keiu Laur

Keiu Laur on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari, on läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Keiu on töötanud õpetajana lasteaias ja hoidjana mängutoas. Lisaks on ta olnud suviti Õpilasmalevas rühmajuht. Oma diplomitöö koostas Keiu teemal: „Mäng ja mänguasjad kahe põlvkonna võrdluses“ ning omab seetõttu väga head ülevaadet mängust, õppemängudest ning mängulisest õppimisest. Keiu on öelnud: Nii kaua kui lapsel on põnev, ta ka õpib. Keiu peab oluliseks, et lapsel oleks huvitav õppida, sest seeläbi arevad sotsiaalsed oskused eelkooliklassis ja edaspidi koolis toimetulemiseks. Nii ongi õpetajatöö Keiu jaoks väljakutse, pakkuda alati midagi uut ja huvitavat, lapsele piisavalt pingutamist ning samas alati midagi mängulist. Õpetaja töö on õppimine õppija jaoks huvitavaks muuta. Keiu jaoks on väga oluline õpetaja pidev erialane areng. Seetõttu on ta läbinud erinevaid koolitusi: "Õpime lugema!", "Käitumishäiretega laps lasteaias", "Rasked kõnelused lapsevanematega", "Düsleksiakoolitus", "Kirjaoskuse mitu nägu". 

Keiu on töötab  MTÜ Väike Tõru eelkoolis õpetajana alates 2017. aasta sügisest. Oma suved veedab Keiu lastelaagreid korraldades. 

Keiul on kaks last: 10-aastane tütar Linda ja 6-aastane poeg Erik.

Aile Alveus-Krautmann

Aile on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Muusikapedagoogika eriala magistrantuuri ning läbinud väikelastele mõeldud liikumis- ja muusikatundide koolituse. Töötanud Kasari Põhikoolis, Risti Põhikoolis ning Tallinna Ühisgümnaasiumis muusikaainete õpetajana ja koorijuhina. Seetõttu läheneb Aile tähtede õpetamisele mänguliselt ja läbi muusika. Ka matemaatilist mõtlemist saab hästi läbi mängu ja laulude arendada, samuti on see tihedalt seotud motoorsete võimete arenguga, mida saab läbi rütmika ja liikumisharjutuste mõjutada. Aile on arvamusel, et väikese inimese töö on mängimine. Seepärast sobib eelkoolieaeliste laste kooliks ettevalmistamiseks õppimine laulude, muusika ja liikumise kaasabil, tekitades väikeses inimeses huvi ja suurendades enesekindlust.

Aile on töötab ka treenerina aastast 2008 (Pilates, spinning, GymStick, Gyrokinesis, bodyART) ning õppinud Soomes MedikaNova OY-s loomade refleksoloogiat.

Ailel on 2 poega: 6-aastane Kõu ja pea 1-aastane Tormi.