Väikelaste loovus -ja liikumisring Keilas Info Hind
1 x 8 eurot
5 x (kehtib 2 kuud) 35 eurot