Eelkooli meelespea

Eelkooli tuleval lapsel on kaasas:

 • pinal (2-3 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, käärid, liimipulk, joonlaud, kustutuskumm, pliiatsiteritaja)
 •  suure-ruuduline vihik 
 • 16-jooneline vihik 
 • valge vihik 
 • värvilised paberid
 • plastiliin
 • A4 mapp tehtud tööde hoiustamiseks
 • vahetusjalatsid (olenevalt toimumiskohast)

Eelkooli vaheajad lähtuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud vaheaegadest 2019/2020. õppeaastal:  

 1. vaheaeg 21. oktoober – 27. oktoober 2019;
 2. vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
 3. vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
 4. vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020;
 5. suvevaheaeg algab 01.06.2020

Kodukord

Lapsel ei ole kaasas magusad joogid ega kartulikrõpsud.

Lapsevanemal on õigus:

   * osaleda üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana eelkooli tunnis (eelneval kokkuleppel õpetajaga)

   * saada tagasisidet lapse õppimise, käitumise, sotsiaalsete oskuste ja õppetunnis omandatu kohta.

Õppetasu tuleb maksta esitatud arve alusel 10 päeva jooksul.

Puudutud tundide eest ei toimu rahalist tasaarveldust, kuid on võimalik osaleda asendustunnis.

Eelkooli teenusest loobumise kohta tuleb esitada avaldus vähemalt 2 nädalat ette.

MTÜ Väike Tõru võib lõpetada teenuse osutamise, kui õppemaksu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast.

Erimeelsuste lahendamiseks eelistame kirjavahetust kahe poole vahel. 

Esitades avalduse lapse registreerimiseks eelkooli, olete nõustunud MTÜ Väike Tõru kodukorraga.