Eelkool 5-7aastastele lastele

MTÜ-le Väike Tõru on antud tegevusluba ning õppekava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis 4.12.2017

Emakeeles tegeleme:

 • Hääldamise harjutamisega
 • Sõnavara laiendamisega
 • Grammatikaga
 • Tekstist arusaamisega
 • Suhtlemisega
 • Lugemise ja kirjutamisega

Matemaatikas:

 • Arvude järjestamise, rühmitamise ja hulkadega
 • Loendamise ja arvutamisega
 • Orienteerumisega ruumis ja ajas
 • Suuruste ja mõõtmistega
 • Tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujunditega

Loodusloos:

 • Enesetutvustusega
 • Enese tajumisega sotsiaalsetes rollides
 • Tervislike eluviisidega
 • Hügieeniga enda sees ja ümber
 • Inimkehaga
 • Loodusliku keskkonnaga meie ümber
 • Sotsiaalsete oskuste arendamisega

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Keiu Laur.

Registreerumine (lapse nimi ja isikukood) ja lisateave telefonil 5682 1585 või e-aadressil vaiketoru@gmail.com.

Lasterikastele ja majanduslikult vähekindlustatud peredele on soodsam kuutasu.

Tasumine toimub arve alusel MTÜ Väike Tõru arveldusarvele a/a EE022200221067163688.