Eelkool 5-7aastastele lastele

MTÜ-le Väike Tõru on antud tegevusluba ning õppekava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis 4.12.2017

Emakeeles tegeleme:

 • hääldamise harjutamisega
 • sõnavara laiendamisega
 • grammatikaga
 • tekstist arusaamisega
 • suhtlemisega
 • lugemise ja kirjutamisega

Matemaatikas:

 • arvude järjestamise, rühmitamise ja hulkadega
 • loendamise ja arvutamisega
 • orienteerumisega ruumis ja ajas
 • suuruste ja mõõtmistega
 • tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujunditega

Loodusloos:

 • enesetutvustusega
 • enese tajumisega sotsiaalsetes rollides
 • tervislike eluviisidega
 • hügieeniga enda sees ja ümber
 • inimkehaga
 • loodusliku keskkonnaga meie ümber
 • sotsiaalsete oskuste arendamisega

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Keiu Laur.

Registreerumiseks saada sooviavaldus, kus on kirjas grupi nimi, õpilase nimi ja isikukood ning arve saaja nimi ja isikukood, aadressile vaiketoru@gmail.com. Registreerudes nõustud MTÜ Väike Tõru kodukorraga, nii et loe see enne läbi! Vabade kohtade olemasolul võib liituda jooksvalt kuni kevadeni. Lisateave telefonil 5682 1585.

Lasterikastele ja majanduslikult vähekindlustatud peredele on soodsam kuutasu.

Tasumine toimub arve alusel MTÜ Väike Tõru arveldusarvele a/a EE022200221067163688.